zapornica

Zapornica ureja promet na vseh vaših površinah avotmatsko

Zapornica je namenjena urejanju prometa na parkiriščih, dvoriščih in v garažah ter še drugje, kjer je omejen dostop. Za enostavno upravljanje dostopa in izvoza vozil je najboljša avtomatska dvižna ali pa verižna zapornica, ki preprečuje nepooblaščen vstop na površino komurkoli. Zapornica na preprost način omejitve vozilom dostopa, saj dovoli le …