Junaki na domu ponujajo široko paleto različnih oblik oskrbe na domu za starejše in druge, ki potrebujejo pomoč pri skrbi zase zaradi različnih zdravstvenih težav, invalidnosti in kroničnih bolezni. Za več informacij kontaktirajte Junake na domu. Organizacija oskrbe na domu lahko predstavlja stresno izkušnjo, saj je področje oskrbe starejših zelo razdrobljeno, zakonodaja pa pogosto težko razumljiva, informacije o razpoložljivih izvajalcih pa težko dostopne. Zato so ustvarili spletno platformo Junaki na domu, ki starejšim in njihovim bližnjim ponuja vse potrebne storitve na enem mestu. Platforma povezuje uporabnike s široko mrežo izvajalcev po vsej Sloveniji.

Prilagodljiva oskrba na domu za starejše

Uporabnik lahko enostavno izbira med številnimi storitvami, ki jih ponujajo v okviru oskrbe na domu. Njihova strokovna služba je na voljo tudi za pomoč pri naročilih. Pred prvim obiskom se z uporabnikom uskladi osebni načrt izvajanja storitev, ki je prilagojen individualnim potrebam. Vsi izvajalci na njihovi platformi so preverjeni s strani strokovne službe, kar zagotavlja visoko kakovost opravljenih storitev brez potrebe po preverjanju izvajalcev prek spleta. Poleg tega so ponosni na to, da lahko v primeru nepredvidene odsotnosti izbranega izvajalca (npr. zaradi bolezni) zagotovijo nadomeščanje. Prav tako vam lahko enostavno zagotovijo zamenjavo izvajalca, če niste zadovoljni z njihovo storitvijo.

Junaki na domu

Pomoč in oskrba na domu zajema različne storitve, ki so namenjene starejšim ljudem, ki imajo zagotovljene pogoje za življenje v lastnem domu, vendar potrebujejo pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih zaradi starosti, invalidnosti, zdravstvenih težav, poškodb ali drugih bolezni. Oskrba na domu omogoča starejšim bolj kakovostno življenje v domačem okolju ter preprečuje osamljenost, obenem pa razbremeni tudi družinske člane. Storitve oskrbe na domu se lahko izvajajo samoplačniško ali pa so delno subvencionirane.

Prilagajanje vašim potrebam

Samoplačniška oskrba na domu je primerna za tiste, ki ne dobijo zadostne pomoči s strani občine, saj so subvencionirane ure omejene na 20 ur na teden. V nekaterih občinah se storitve izvajajo samo med tednom, večinoma v dopoldanskem času. Ker pa povpraševanje po subvencionirani oskrbi presega razpoložljive ure, so pogosto tudi čakalne vrste, kar pomeni, da uporabniki ne morejo izkoristiti maksimalno dovoljenega števila ur. Zato je samoplačniška oskrba na domu lahko dobra dopolnitev subvencionirane pomoči. Samoplačniške storitve so prilagojene posamezniku in vključujejo vse, kar potrebujete za samostojno življenje v domačem okolju.

Subvencionirana oskrba na domu je financirana s strani občine, ki določi število subvencioniranih ur in višino sofinanciranja, ter jo lahko koristijo občani. Za več informacij o subvencionirani pomoči se lahko obrnete na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V trenutnem času storitve oskrbe na domu, v okviru programa Junaki na domu, nudijo na območju občin Ig, Brezovica, Škofljica in Dol pri Ljubljani.

Raznolika ponudba oskrbe in pomoči na domu za ohranjanje samostojnosti

Junaki na domu ponujajo široko paleto storitev pomoči in oskrbe starejšim na domu ter druge storitve, ki jim pomagajo ohranjati samostojnost in avtonomnost ter popestriti njihov vsakdan. Njihove storitve vključujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih, kot so nakupovanje, plačevanje računov in organiziranje urnika. Poleg tega ponujajo tudi spremstvo in družabništvo, ki vam omogoča, da se počutite varno in podprto v različnih situacijah, kot so obiski zdravnika ali družabni dogodki. Poleg tega ponujajo tudi storitve, kot so fizioterapija na domu, masaže, delovna terapija na domu, pedikura na domu, frizerske in hišniške storitve na domu ter še veliko drugih storitev, ki starejšim olajšajo njihov vsakdan.

Izbira posamezne storitve ali kombinacija več storitev je odvisna od dejanskih potreb posameznika, ki potrebuje pomoč pri vključevanju v vsakdanje življenje. Uporabnik sam ali njegovi bližnji lahko izberejo ustrezne storitve, pri čemer pa vam lahko pri naročilu pomaga tudi njihova strokovna služba. Njihova oskrba na domu je namenjena starejšim in drugim, ki se ne morejo več sami oskrbovati ali pa potrebujejo dodatno pomoč pri tem. Njihov cilj je zagotoviti celovito in kakovostno oskrbo ter pomoč, ki podpira uporabnike pri ohranjanju njihove samostojnosti in kakovosti življenja v domačem okolju.

Spodbujanje bivanja v domačem okolju

Cilj platforme Junaki na domu je omogočiti starejšim čim daljši čas bivanja v domačem okolju preko povezovanja s kvalitetnimi izvajalci pomoči na domu. Njihova platforma ponuja preprost način, kako se povezati s potrebnimi izvajalci. Če ste upravičeni do subvencionirane pomoči na domu, lahko storitve naročate v kombinaciji s subvencionirano pomočjo. Vendar se ta storitev pogosto ne pokriva v celoti, saj je največji tedenski obseg uporabe subvencionirane pomoči 20 ur. V številnih občinah pa je povpraševanje večje od razpoložljivih ur, kar vodi v nastajanje čakalnih vrst. V primeru zanimanja za subvencionirano pomoč na domu, priporočajo pregled spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer so na voljo dodatne informacije.

Za tiste, ki želijo povečati svojo aktivnost, v sodelovanju s podjetjema DEOS in Zavodom AS nudimo udeležbo v programih Aktiven dan za aktivno starost in Aktivno varstvo. Cilj teh programov je ohranjati samostojnost čim dlje v starosti s poudarkom na krepitvi fizičnih in kognitivnih sposobnosti ter širjenju socialnih stikov.