Če želite postati uspešen NLP praktik, morate vedeti vse o NLP praktiku. V tem prispevku si bomo ogledali nekaj najpomembnejših vidikov pridobitve naziva NLP praktik. Najprej je treba razumeti, kaj je NLP in kako vam lahko pomaga. NLP je kratica za nevrolingvistično programiranje in je niz tehnik, ki jih lahko uporabite za spreminjanje svojih vzorcev razmišljanja in vedenja. Z uporabo NLP se lahko naučite, kako bolje komunicirati z drugimi, premagovati ovire in dosegati svoje cilje. Če želite postati uspešen NLP praktik, morate imeti dobre komunikacijske sposobnosti. Znati morate razumeti, kaj ljudje govorijo, in jim znati odgovoriti tako, da jim bo v pomoč. Prav tako morate znati hitro in zlahka vzpostaviti stik z drugimi. Druga pomembna veščina za strokovnjaka NLP je sposobnost ustvarjalnega razmišljanja. Pri delu s strankami boste morali pogosto priti do novih zamisli in rešitev za njihove težave. Če znate razmišljati ustvarjalno, boste lahko strankam ponudili nove poglede na njihove težave in jim pomagali najti nove načine za njihovo reševanje.

NLP praktik

Kaj je nevrolingvistično programiranje

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je psihosocialna tehnologija, ki obravnava odnose med mislimi, čustvi in vedenjem ljudi. Razvila sta jo Richard Bandler in John Grinder v sedemdesetih letih 20. stoletja, ki sta se zgledovala po delu geštalt terapevta Fritza Perlsa, Virginie Satir (družinske terapevtke) in Miltona Ericksona (psihiatra, ki je uporabljal hipnozo). NLP je opisan kot “zbirka modelov” in “niz tehnik” za razumevanje in spreminjanje človeških vedenjskih vzorcev. NLP je včasih predstavljen kot vrsta samopomoči ali terapije, vendar njegovi ustvarjalci pravijo, da se lahko uporablja tudi za poslovno usposabljanje, trženje in druga področja. Model NLP temelji na ideji, da je vse človeško vedenje “programirano” s štirimi temeljnimi procesi: čutnimi predstavitvenimi sistemi (vizualnimi, slušnimi ali kinestetičnimi), jezikom, vedenjskimi vzorci in notranjimi zemljevidi sveta (vključno z metaforičnimi predstavami). Ljudje s socialno anksioznostjo lahko na primer ugotovijo, da jim NLP lahko pomaga premagati strah pred javnim nastopanjem. NLP ni edini psihološki model, ki se osredotoča na miselne in komunikacijske procese ljudi. Drugi primeri vključujejo kognitivno-vedenjsko terapijo (CBT) in transakcijsko analizo.

Katere spretnosti NLP praktik potrebuje?

Pomembno je tudi, da je NLP praktik odprtega duha. Pripravljeni morate biti preizkušati nove stvari in raziskovati različne pristope k reševanju težav. Če niste odprti, se lahko zgodi, da boste obtičali v starih vzorcih in svojim strankam ne morete pomagati na nove načine. Če želite postati NLP praktik, morate biti dober poslušalec. Pozorno morate poslušati, kaj govorijo vaše stranke, da jim boste lahko ponudili najboljše možne nasvete in smernice. To je še posebej pomembno, kadar delate z nekom, ki ima težavo ali težave, ki jih ne zna premagati. Če boste resnično razumeli njihov položaj, jim boste veliko lažje pomagali najti rešitev. To so nekatere ključne spretnosti, ki so potrebne za uspešno kariero strokovnjaka za NLP. Z razvijanjem teh spretnosti in učenjem o metodah in tehnikah NLP si lahko vsakdo prizadeva za doseganje svojih življenjskih ciljev in pomagati drugim, da storijo enako.

Lastnosti nevrolingvističnega programiranja

NLP poskuša ugotoviti, kako ljudje kodirajo, shranjujejo, strukturirajo in prikličejo svoje spomine. Z ugotavljanjem, kako so miselne navade osebe postale izkrivljene ali negativne, je mogoče v možganih ustvariti nove kognitivne poti, ki prinašajo pozitivnejše rezultate. To dosežemo tako, da najprej opazujemo, kako posameznik razmišlja, nato pa te informacije uporabimo za strukturiranje novih uspešnih odzivov in interakcij. NLP se je izkazal za učinkovitega v različnih okoljih, vključno s poslovanjem, izobraževanjem in terapijo. V poslovnem svetu se NLP lahko uporablja za izboljšanje prodajnih veščin, komunikacije s strankami in gradnjo ekipe. V izobraževanju se NLP lahko uporablja za izboljšanje učnih navad, spomina in spretnosti pri pisanju testov. V terapiji pa lahko NLP za zdravljenje anksioznosti, depresije in drugih duševnih motenj.