Ali ste se kdaj vprašali, kako voda priteče do vašega doma ali kako se zagotavlja nemoten pretok vode v velikih stavbah in industrijskih objektih? Odgovor na to vprašanje lahko pogosto najdemo v vodnih črpalkah. Vodne črpalke so ključne za zagotavljanje vodnega vira tam, kjer ga potrebujemo, ter za črpanje vode iz globin, rek in jezer. Kvalitetne vodne črpalke odlikujejo učinkovitost, zmogljivost, zanesljivost in trajnost.

Vas zanima, kako vodne črpalke delujejo in zakaj so pomembne so za naše vsakdanje življenje? Predstavljamo vam nekaj ključnih dejstev o teh pomembnih napravah.

Kaj so vodne črpalke?

 

Gre za naprave, ki se uporabljajo za črpanje vode iz ene lokacije v drugo. To je lahko koristno v različnih scenarijih, od črpanja vode iz podtalnice za oskrbo z vodo pa do črpanja vode iz reke za namakanje kmetijskih površin.

Delovanje

Vodne črpalke delujejo tako, da ustvarijo razliko v tlaku, ki prisili vodo, da se premakne iz enega mesta na drugega.

Obstajajo tri glavne vrste vodnih črpalk: potopne, površinske in globinske.

 • Potopne črpalke so nameščene neposredno v vodi, ki jo je treba črpati, na primer v vodnjaku ali v bazenu. Delujejo lahko na električni ali bencinski pogon.
 • Površinske črpalke so nameščene nad vodo in potegnejo vodo skozi cev, ki je potopljena v vodo. Običajno so električne in primerne za črpanje vode iz plitvih virov (vodnjaki ali reke).
 • Globinske črpalke so namenjene črpanju vode iz globokih vodnih virov, kot so arteški vodnjaki. Te črpalke se pogosto uporabljajo v namakalnih sistemih ali pri oskrbi z vodo v večjih stavbah. Globinske vodne črpalke delujejo tako, da vodo potisnejo skozi cev, ki poteka globoko v vodni vir, pogon pa je običajno električen.

Pri izbiri vodne črpalke je pomembno upoštevati različne dejavnike, kot so:

 • globina vodnega vira
 • količina vode, ki jo je treba črpati
 • poraba energije

Vodna črpalka ali hidrofor?

Vodna črpalka in hidrofor sta napravi, obe primerni za oskrbo z vodo, vendar se uporabljata v različnih okoliščinah in imata različne prednosti.

Vodna črpalka

Uporablja se za črpanje vode iz vodnjakov, globinskih vrtin ali drugih virov podtalnice. Črpalka vodo potisne v cevovod in lahko se jo uporablja za namakanje vrta, zalivanje trate ali za oskrbo hiše s pitno vodo. Vodne črpalke so lahko preproste ročne črpalke, električne črpalke ali črpalke, ki se poganjajo na bencin ali dizelsko gorivo.

Hidrofor

Služi za ohranjanje konstantnega tlaka vode v hiši ali drugih zgradbah. Sestavljen je iz posode za vodo in črpalke, ki vodo črpa v posodo. Ko je posoda polna, hidrofor samodejno izklopi črpalko, voda pa se črpa iz posode, ko se tlak v cevovodu zmanjša. Hidrofor zagotavlja stalno oskrbo z vodo brez spremenljivega tlaka.

Hidrofor se uporablja, kadar vodovodni sistem ne zagotavlja zadostnega tlaka (v večstanovanjskih zgradbah, vikendih, kampih in drugih objektih, kjer voda teče iz vodnjaka).

Kaj torej uporabiti?

Če imate vir vode, ki ga želite črpati, in potrebujete vodo za zalivanje ali oskrbo hiše s pitno vodo, je primerna izbira vodna črpalka. V kolikor pa v hiši potrebujete konstanten tlak vode, je boljša izbira hidrofor.

Razlika med hidroforjem in vodno črpalko je torej v tem, da hidrofor deluje kot nadzorna enota, ki vzdržuje in nadzira tlak vode, medtem ko vodna črpalka služi za črpanje vode iz vira. Lahko pa se uporabljata tudi skupaj, saj hidrofor zagotavlja enakomeren in konstanten tlak vode, medtem ko vodna črpalka zagotavlja zadostno količino vode za potrebe objekta.

Zakaj jih potrebujemo?

Kot že omenjeno, vodne črpalke so pomembne naprave, ki služijo za prenos tekočin in plinov z enega kraja na drugega. V našem vsakdanjem življenju se z njimi srečujemo na številnih področjih, od oskrbe z vodo in gorivom, do prenosa kemičnih snovi v različnih industrijskih procesih.

Pomembne so zaradi:

 • oskrbe z vodo: vodne črpalke se uporabljajo za oskrbo z vodo v domovih, podjetjih in javnih ustanovah, saj zagotavljajo potrebno količino vode za vsakdanjo uporabo.
 • prevoza goriva: ključne so tudi pri prenosu goriva v vozilih  (avtomobili, letala in ladjedelnice).
 • industrijskih procesov: v številnih industrijskih procesih se vodne črpalke uporabljajo za prenos kemičnih snovi, tekočin in plinov iz enega dela obrata v drugega.
 • čiščenja odpadnih voda: uporabljajo se tudi za čiščenje odpadnih voda v komunalnih čistilnih napravah, kar prispeva k ohranjanju okolja in zdravja ljudi.
 • medicinskih aplikacij: vodne črpalke se uporabljajo tudi v medicinske namene, npr. za prenos zdravil in tekočin v telesu (infuzije)

Vodne črpalke so zagotovo ključne za učinkovito upravljanje z vodnimi viri in za zagotavljanje oskrbe z vodo v različnih gospodarskih in industrijskih panogah. Poleg tega so pomembne tudi za trajnostni razvoj, saj omogočajo izkoriščanje obnovljivih virov energije, kot so sončna in geotermalna energija ter energija vodnih tokov.

Vendar pa je treba poudariti tudi pomen pravilne izbire in njihovega vzdrževanja. Z neustrezno namestitvijo ali uporabo lahko namreč povzročimo resne težave, kot so izguba energije, prekomerna obraba strojev, zmanjšanje učinkovitosti sistema in posledično višji stroški. Zato je ključno, da se pri izbiri in uporabi vodnih črpalk posvetujemo s strokovnjaki ter črpalke redno vzdržujemo in servisiramo.