Čeprav si ljudje zidamo hiše zato, da zavarujemo sebe, svoje bližnje in premoženje pred raznimi nevarnostmi ter vremenskimi ujmami, se včasih vendarle lahko zgodi, da tista streha nad glavo ni dovolj. Včasih je lahko nevarnost za nas prevelika. Kaj narediti takrat? V takšnih primerih je dobro, da imate v hiši dodaten prostor pod zemljo oz. klet, ki lahko služi tudi kot zaklonišče. Zakaj je to priporočljivo in v katerih situacijah je takšen prostor pametno uporabiti? Vse to in še več boste zvedeli v nadaljevanju članka.

Zaklonišče je…

prostor, kamor se boste lahko zatekli v primeru nevarnosti. Po navadi so temu namenjeni podzemni objekti, saj nam ti lahko ponudijo večjo varnost in zaščite pred nadtlakom, ki nastane v času požara ali ob močnejši eksploziji.

Glavni namen

Zaklonišča nas torej varujejo pred številnimi zunanjimi dejavniki, ki so lahko za nas življenjsko nevarni. Ti podzemni prostori se uporabljajo v času vojn, naravnih nesreč in ob podobnih nepredvidljivih (včasih tudi predvidljivih) situacijah.

zaklonišče

Zaklonišče je prostor, kamor se lahko zatečete v primeru življenjsko ogrožajoče zunanje nevarnosti.

Kako optimalno pripraviti zaklonišče?

Zaklonišče mora biti zasnovano tako, da ob morebitnem močnejšem podzemnem sunku, ki nastane zaradi eksplozije ali kakšnih drugih dejavnikov, ne bo prišlo do porušitve konstrukcijskih elementov in spremembe prvotne oblike prostora. Za pripravo javnih zaklonišč, ki so namenjena širši množici npr. v času razglasitve vojne nevarnosti, skrbijo razne službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč Civilne zaščite (SVUZ). Drugače se godi zakloniščem v zasebnih stanovanjskih hišah. Zanje so odgovorni lastniki teh nepremičnin.

5. člen pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike

Zgolj informativno si oglejmo, kaj o zakloniščih piše v 5. členu pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike.

  • Zaklonilniki morajo nuditi zaščito, ki bo vzdržala težo ruševin in prostor, ki bo zagotovil vsaj 12 ur neprekinjenega bivanja za 50 oseb,
  • zaklonišče dopolnilne zaščite mora nuditi zaščito proti nadtlaku do 50 kPa in prostore, ki bodo zagotovili vsaj 24 ur bivanja za max. 50 oseb,
  • zaklonišče osnovne zaščite pa mora nuditi zaščito proti nadtlaku med 50 in 100 kPa ter prostore, ki omogočajo 7 dnevno neprekinjeno bivanje za 300 oseb in več.

V primeru, da doma nimamo zaklonišča, kako optimalno pripraviti kletne prostore?

V primeru, da naš dom nima zaklonišča, si lahko domačo klet preuredimo v zaklonilnik. Za to je dobro izbrati tisti del kleti, ki nima oken ali drugih odprtin. V primeru, da ima naš prostor odprtine, moramo le te zazidati z betonom ali opeko, lahko pa jih tudi zadelamo z vrečami peska. Druga stvar, ki jo moramo preveriti je plošča nad našim zaklonilnikom. Če smo prepričani, da ta ne bo zdržala vseh pritiskov ob morebitnem porušenju zgradbe, jo moramo podpreti s podpornimi stebri. Svoje domače zaklonišče nato izpraznimo, očistimo in ga opremimo z najnujnejšimi stvarmi za preživetje. Po navadi so to: zaloge pitne vode in hrane, bivalna oprema, suho stranišče, prva pomoč, orodje za samoreševanje kot so lopate, kramp, žaga ipd.

Namen zaklonišča je v prvi vrsti zaščititi vas in vaše najbližje, zato mora biti prostor zgrajen tako, da ob morebitnem podzemnem sunku ne pride do porušitve konstrukcijskih elementov in spremembe prvotne oblike.

Ko nastopi čas za uporabo zaklonišča, je potrebno slediti določenim navodilom

Ob razglasitvi izrednega stanja se nemudoma odpravimo v zaklonišče. Pri tem pa upoštevamo določena navodila, ki nas bodo obvarovala pred neželenimi situacijami. V primeru, da pride do zračnega napada, nas o tem obvestijo pristojne službe z različnimi signali in radii. Ob napadu takoj izklopimo elektriko, zapremo plinske ventile in odidemo v zaklonišče. S seboj vzamemo že v naprej pripravljene najnujnejše potrebščine (voda, suha hrana, osebni dokumenti, baterijska svetilka, radijski sprejemnik,…). V zaklonišču pa se nato zadržimo tako dolgo, dokler nevarnost ni mimo oz. do zvočnega signala za prekinitev.

Zaklonišče pa je lahko tudi prostor za kratek oddih

Človek se mora v svetu, v katerem je onesnaženost s hrupom vse pogostejši pojav, znajti na svoj način, da pride do nekaj svojega miru, ki si ga še kako zasluži. V zadnjem času se pojavlja zelo inovativen način reševanja tega problema. Zasebna zaklonišča namreč omogočajo posamezniku, da za vsaj nekaj časa pobegne pred tem ponorelim svetu in si v miru napolni baterije. Na spletni strani bazeni-kleti.si imajo za vas odlično ponudbo. V primeru, da se boste odločili za vgradnjo modularnega zaklonilnika vam bodo razni predlogi še kako prišli prav. Ob posvetovanju s strokovnjaki si boste lahko ustvarili prostor, ki vam bo v času nevarnosti nudil varno zatočišče, ob prenatrpanem urniku pa možnost pobega. V njem boste tako lahko prebrali knjigo, morda prespali, se družili s svojimi prijatelji. Zaradi izoliranosti boste lahko v miru vadili glasbeni inštrument brez, da bi motili vaše sosede.

Ustvarite bunker po svoji meri

Vse to in še več boste lahko počeli v svojem novem oz. prenovljenem prostoru (pod zemljo). Si želite ustvariti svoj prostor pobega? Potem le pogumno “pogooglajte” zgornjo spletno stran in preberite več o tem kako.