V podjetju LEX TRA so strokovnjaki za pravno preverjanje, specializirani so za zahtevne pravne prevode.

Sodni tolmač prevaja dokumente in listine v vse evropske jezike. Podjetje sodeluje z odvetniki, notarji, podjetji, ter posamezniki. Če si želite prebrati še več pa obiščite spletno stran https://www.sodni-tolmac.si. Njihovi prevajalci so izkušeni, po izobrazbi so  jezikoslovci, prevajalci, diplomirani pravniki. Za prevod si vzamejo čas, ga kvalitetno in natančno prevedejo, a se pri tem držijo dogovorjenih rokov. Njihovi sodni tolmači so izkušeni in učinkoviti na sodiščih, narokih, pogajanjih, sejah skupščin, nadzornih svetov, strokovnih predavanj, itd. Sodelujejo tudi z podjetji, pri katerih prevajajo razna finančna poročila, letna sporočila, računovodske izkaze, pooblastila, izpiske,  itd. Zanesljivo tolmačijo na poslovnih in strokovnih predavanjih. Izkušeni so tudi pri posameznikih, pri katerih ponavadi prevedejo spričevalo, diplomsko potrdilo, izpiske iz matričnih knjig, pomagajo pa tudi pri zaposlitvah in študiju v tujini, prodaji, itd. Izkušeni so tudi na porokah, priznanjih očetovstva, upravnih enotah, odvetniki in notarjih, na sodiščih in veleposlaniških predstavništvih.

sodni tolmač

Sodni tolmač in njihove stranke so 100% zadovoljne, zaupajo jim kar 57% slovenskih odvetniških pisarn, sodelujejo pa kar v 90% ljubljanskih notarjev.

Sodni tolmač in njihovi prevajalci so zelo izkušeni in verjamejo v kakovostne prevode dokumentov, jih zato lahko suvereno opravijo le njihovi strokovnjaki, ki so usposobljeni pravniki. Gašper Hriberšek, ki je je univ. dipl. pravnik, ter sodni tolmač za angleški jezik. Peter Wicker, ki je univ. dipl. pravnik, ter materni govorec nemškega jezika. Brigita Miklavc, ki je dipl. prav., odgovorna za koordinacijo dejavnosti. Jan Jasnič, ki je dipl. pravnik, ter pravni prevajalec.

Njihov delavni dan je od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, ter ob petkih od 8. do 16. ure. Poleg tega, pa vam nudijo tudi eno uro brezplačnega parkiranja v bližnji parkirni hiši Trdina.

Za kakršna koli vprašanja, ter naročila, jih obiščite na njihovi spletni strani, kjer vas bodo veseli in vam odgovorili v najkrajšem možnem času.